CONTACT

珠海百川石化工程设计有限公司

地址:珠海市香洲区吉大海滨南路9号2区第7层7010、7012

联系人:曾德荣  总经理

手机:136 9776 9078

电子邮箱:zengde_rong@126.com          

座机:3353795

传真:3353795                        英文网址 :www.zh-bcec.com

邮编:519000                          中文网址 :石油化工设计.网址

留言咨询